Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ("pgbs.pl") ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
Komunikat


UWAGA!

Do logowania używamy starych loginów i haseł.
Dostęp pasywny będzie aktywny tylko do dnia 14.09.2019r. w związku z wejściem w życie Unijnej Dyrektywy dotyczącej silnego uwierzytelniania PSD2.


Szanowni Klienci

Informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 t.j.) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą. Zakaz określony w art. 29a ust. 2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Lista podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia do urządzania gier hazardowych znajduje się na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą znajduje się na stronie https://hazard.mf.gov.pl

Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach przekazuje informację wystosowaną przez Związek Banków Polskich o pojawieniu się zagrożenia dla użytkowników bankowości internetowej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej
http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach zaleca stosowanie zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej zawartych w komunikacie Związku Banków Polskich.


Uprzejmie informujemy, że Klienci naszego Banku mogą skorzystać z promocji operatorów komórkowych przy doładowaniach telefonów. Lista dostępna jest pod adresem: http://zasilenia.info.blue.pl/promocje

Komunikat - dotyczący bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej

Należy pamiętać:
Bank nigdy nie prosi o potwierdzanie haseł stałych, hasła tokena, podanie numeru telefonu komórkowego, jego marki i modelu lub zainstalowanie na nim certyfikatu bezpieczeństwa

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości i/lub wątpliwości należy przerwać logowanie i niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o "atakach" na klientów bankowości elektronicznej, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, że bezpieczeństwo korzystania z bankowości elektronicznej i realizacji transakcji zależy od wielu czynników. W trosce o naszych klientów prosimy:

 1. W przypadku korzystania z systemu Windows XP zrezygnować z przeglądarki Internet Explorer w wersji 8.
 2. Korzystać z najnowszych przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Internet Explorer lub Google Chrome.
 3. Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzać poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy.
 4. Unikać korzystania z bankowości elektronicznej na nieznanych komputerach.
 5. Korzystać wyłącznie z legalnego i często aktualizowanego oprogramowania antywirusowego, regularnie skanować swój komputer oraz urządzenia mobilne.
 6. W przypadku gdy komputer został zainfekowany zgłosić się do profesjonalnego serwisu komputerowego w celu usunięcia złośliwego oprogramowania.
 7. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wylogowywać się z systemu.
 8. Regularnie zmieniać swoje hasło.
 9. Natychmiast zmieniać swoje hasło, jeśli zaistnieje podejrzenie, że ktoś mógł je poznać.